"คนเราอาจมีปัญญาแต่ไม่มีศีลธรรม"

หมายถึง มีความรู้ว่าความดีคืออะไร

            แต่ไม่กระทำความดีตามที่รู้

 

ถ้าคนเรามีปัญญาและมีศีลธรรมก็จะเป็นคนที่มีประโยชน์ต่อสังคมมากมาย

แต่คนที่มีปัญญาแต่ไม่มีศีลธรรมก็จะเป็นอันตรายต่อสังคมมากเหมือนกัน

 

By : Mr.Wiman Onpadsa  ID:5131202045

Comment

Comment:

Tweet

คนที่มีปัญญาแต่ใช้ปัญญาไม่ถูกทำให้บ้านเมืองเดือดร้อน

เกิดความแตกแยก

สักวันก็ต้องรับผลกรรมที่เกิดจากปัญญาของตนเอง

#8 By dararat/5131601074 (124.121.35.250) on 2008-09-07 21:12

มันก็แล้วแต่คนนะที่มีปัญญาแต่ไม่มีศีลธรรม

แต่ในสังคมปัจจุบันแล้วคนมีปัญญามากกว่ามีศีลธรรมกัน

อีก การมีปัญญามันต้องควบคู่กับการมีศีลธรรมถึงจะมี


ชีวิตที่ดีได้...


Chonpapat Baimai 5131601030

#7 By จากความคิด on 2008-09-05 12:15

ความรู้ต้องพัตนาไปควบคู่กับคุณธรรม หลายสถาบันมุ่งสร้างบัณฑิตให้เป็นคนเก่งและมีชื่อเสียง แต่จะมีกี่สถาบัน ที่มุ่งสร้างบันฑิตให้มีคุณธรรม???


น.ส.เพียงตะวัน พงษ์ไพบูลย์
ID5131601149

ฝากบล็อกของเราด้วยนะคะ
http://thai-political.blogspot.com

#6 By piangtawan (118.172.64.96) on 2008-09-05 08:33

ศีลธรรมย่อมคู่กับจริยธรรม
เมื่อมีทั้งสองอย่างสิ่งดีย่อมตามมา

การกระทำดีเป็นเรื่องส่วนบุคคลไปบังคับใครไม่ได้นอกจากตัวเราเอง

กรรมที่ดีย่อมส่งผลถึงตัวผู้กระทำอย่างแน่นอน

จงอย่ายึดติดในวัตถุแต่ควรเชื่อในการกระทำ

JUTARAT 5131601023 law

#5 By จากความคิด on 2008-09-05 00:08

คนเราจะมีแต่ปัญญาอย่างเดียวคงไม่เพียงพอหรอก
มันต้องมีคู่ไปกับศีลธรรม จึงจะดำรงตนอยู่ได้อย่าง
มีความสุข แต่ถ้าหากมีแต่ปัญญาอย่างเดียวก็ยากสำหรับ
การที่จะทำให้ตนดำรงอยู่ได้ในสังคมสืบไป

#4 By Mr.Thananuwat Jantawong ID:5131601086 (202.28.47.15) on 2008-09-04 21:32

มันก็ขึ้นอยู่กับจิตสำนึกของแต่ละคนอะนะ

ว่าจะมีมากหรือน้อยเพียงใหน

ความเห็นแก่ตัว เห็นกันได้ทั่ว ๆ ไป

ไม่ว่าจะเป็นใคร บางคนมีปัญญามากก๊ยังเห็นแก่ตัวเลย

Sarawut Totong {Fuji}
5131601182 Law*

#3 By Fujiko~ (202.28.47.15) on 2008-09-04 21:07

เพราะคนประเภทนี้มีอยู่ในสังคมเรามากขึ้น

จึงทำให้ประเทศของเราขาดความสงบสุข

คนพวกนี้จะคอยฉุด
ประเทศให้ขาดความพัฒนา ขาดความก้าวหน้า

โดยจัดตั้งโครงการต่างๆ มาบังหน้า ให้ตัวเองดูดี
แต่แท้จริงแล้วเบื้องหลังแอบกินส่วยอยู่ฉลาด...แต่โกง ไม่ดีจริงๆ

#2 By Mr.Wiman Onpadsa ID:5131202045 (202.28.47.15) on 2008-09-04 17:36

มนุษย์เราถ้ามีปัญญา มีความรู้ว่าความดีคืออะไรคงยังไม่พอ

ยังจะต้องกระทำความดีตามที่รู้ด้วยจึงจะเรียกว่ามี"ศีลธรรม"


By:Mr.Wiman Onpadsa ID:5131202045

#1 By จากความคิด on 2008-09-04 17:25